Donna (2-5-2019) ♀
Donna is onze jongste Golden Retriever. Ze is een echte ‘ spring in het veld’, enthousiast en ontzettend lief.
Stamboom Donna (Our GoldenWhites Chocolate Brown)
Om een nestje te mogen fokken met Donna, moet zij aan strenge gezondheidseisen voldoen.
DNA
We hebben haar DNA beeld (Raseisen Raad van Beheer) kortgeleden (8/2020) laten beoordelen door het laboratorium en het blijkt dat Donna volledig vrij is van erfelijke aandoeningen. Hier zijn wij natuurlijk heel trots op.
DNA Test Certificaat
OGEN
Op 12 januari 2021 is het jaarlijkse ECVO oogonderzoek uitgevoerd bij het MCD in Amsterdam. Donna bleek volledig vrij van erfelijke oogziekten.

HD & ED
De volgende stap is het onderzoek en de röntgenfoto’s van de heupen en ellebogen.

Donna