DNA onderzoeken

DNA onderzoeken

Speciaal voor het Golden Retriever ras zijn er drie DNA onderzoeken, waaraan je kunt zien of er mogelijk erfelijke afwijkingen te verwachten zijn.
Dit zijn PRA type 1 & 2 en Ichtyosis.

PRA (Progressieve Retinale Atrofie) is een veel voorkomende erfelijke afwijking die leidt tot blindheid. De blindheid ontwikkelt zich sneller of langzamer afhankelijk van de mutatie.
Ichyosis is een huidaandoening die bij de Golden Retriever in geringe mate kan voorkomen. Je kunt zeggen dat het vergelijkbaar is met roos bij de mens.

Op 27 oktober 2016 zijn na afname van DNA bij Aika, de drie DNA tests uitgevoerd door het dr van Haeringen Laboratorium in Wageningen.

Gelukkig kunnen we melden dat deze afwijkingen niet tot uiting zullen komen bij zowel Aika als haar puppy’s.

Hieronder de linkjes naar het DNA onderzoek van Aika:

gr-pra1-aika
gr-pra2-aika
ichthyosis-aika